Facebook

! Bedava Katalok!

Catalog

Aşağıdaki formu doldurarak oyun gruplarımız ve kent mobilyalarımız için en son kataloğumuzu sipariş edebilirsiniz. Bu katalog adresinize ücretsiz olarak postalanacaktır.

Larslaj kurumsal sosyal sorumluluk icerir

Kurumsal Sosyal Sorumluluk teorisi şirketler değil, sadece bir şirketin ekonomik ve mali ilişkilerinde değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel sonuçlarını dikkate almak için teşvik eder.

Larslaj bir iş içinde kurumsal sosyal sorumluluk değerini tanımak için proaktif savunucular icinde önde. Şirketimiz finansal başarı ve çevreye duyarlı uygulamaları arasındaki dengeyi korumak için çaba göstermektedir. Biz verimli malzeme, enerji ve su kullanarak doğal kaynakları korumak için tüm çevre kanunları, yanı sıra iş kontrol ve kirlilik önleme programları yoluyla uçucu hava emisyonlarının azaltılması ve itaat için çalışıyoruz.

Larslaj ayrıca nesli tükenmekte olan ahşap alanları korumak için bir stand aldı. Şirketin sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan geldi ahşap tercih vermek ve dünyanın tehlike altındaki bölgelerde ahşap alımları ortadan kaldırmak için söz verdi.

Hem şirketimizin kendi operasyonları ve tedarik zinciri boyunca - Şirketimizde Kurumsal Sosyal Sorumluluk bir başka yönü de, kabul edilemez gibi terimler çocuk işçiliğinin tablonuza bir şirket politikası olarak çalışanlarımızın dahil etmektedir. Çocuk işçiliğin biz de bu yasağın pratikte ne anlama geldiğini belirtmek yasaktır işbirliği isteyen kiminle tedarikçi veya diğer partiler ile şirketimizin sözleşmede bir madde ekleyerek.

Larslaj tedarikçileri ile ve alt yüklenicileri aynı standart karşılamak emin olmasını sağlamak için tedarikçiler ile bağlayıcı anlaşmalar yaparibiliriz.

Erkek ve firmamız kadınların eşitliğine yönelik artan taahhütte bu önceliktir. Biz işgücü piyasasında eşitliği ve kadın ve erkekler için eşit ekonomik bağımsızlık, eşit değerde eşit işe veya iş için eşit ücret ilkesinin, karar almada eşitlik, bizim icin bir onurdur. Tüm Larslaj çalışanların üzerinde 35% kadın olmasına rağmen biz, bizim bir üretim şirketi var.

Şirketimiz engelli kişi çalışmaktadır. Biz çalışma, eğitim, entegrasyon, kalkınma ve iş tutma koşullarını iyileştirmek için çalışiriz. Bizim çalışma ekipleri farklı insanlarla çalışmayı öğrenmek, aralarındaki farklılıklar ne olursa olsun sık sık işçi davranışı ve üretim konusunda olumlu etkileri olan ancak ciddi zorluklarla engelliler entegre olabilir.

Sonuç bizim öncelikli çevre yönetimi ve sosyal konularda duyarlılık için süreç geliştirmek olmasıdır.

Biz KSS altında performans kriterlerini karşılamada gurur duyuyoruz. Biz bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.